SM 2009
 Strömstad-Tanum

 Bankgiro: 362-8435

  Epost till oss:
 info@osm2009.se

 Webbmaster:
 Bengt Bivrin

 Webbhotell:

SM-logo
Huvudsponsor(er):
STRÖMSTADS
KOMMUN


TANUMS
KOMMUN
Kosterhavets nationalpark

Träningspaket Hoppareberget

Hopparebergetklipp Kartan täcker ett mycket fint skogs- bergsområde direkt nordost om Strömstad, och dess sydvästra avgränsning utgörs av Ringvägen i Strömstad. Man har således uppvärmningsavstånd till kartområdet för boende i Strömstads närhet. Lämplig utgångspunkt för träningar är parkeringen vid Mällby kyrkogård.

Kartan användes vid Gränsjakten både 2007 och 2008, och ligger ute på Runoway det sista av dessa år (etapp 2 och 3, 8-9 juli). Den ritades ursprungligen i mitten av 80-talet av Matti Turpeinen och har sedan reviderats av Per Slungaard och andra klubbmedlemmar. Terrängen har vissa likheter med SM-terrängen, främst vegetationen uppe på höjderna, och i viss mån även topografin. Det som saknas är dock sprickdalar och samma nivåskillnader som Lommelandsterrängen där SM avgörs.

Hoppareberget är inte uppdaterad inför SM med samma krav som en SM-karta kräver. Berg i dagen-tecken saknas, i kartans västra del tillkommer snart ett nytt bostadsområde samt en del grönområden borde med tiden ses över. I övrigt är det ett mycket fint område som är värt att träna på.

Träningsbanor finns redan klara, 6, 8 resp. 10 km, lagda av Rune Kristiansen, Idefjordens SK .

Ladda hem en beskrivning av träningspaketet!

Silversponsor:

Unionen
Nordby Supermarket
Bohus-Dals Skogsplantor
Swedbank
Ramböll
Strömstad Bokhandel
SM Sport
Kosteradventure
TanumStrand
Folkhälsorådet
Godishuset
Simap
Strömstad Däck och Fälg Strömstad Trä
Guns Hälsokost Logo Vasco
  Ateljé Kvarnstugan

Skapad: 2009-01-18. Senast uppdaterad: 2009-02-25