SM 2009
 Strömstad-Tanum

 Bankgiro: 362-8435

  Epost till oss:
 info@osm2009.se

 Webbmaster:
 Bengt Bivrin

 Webbhotell:

SM-logo
Huvudsponsor(er):
STRÖMSTADS
KOMMUN


TANUMS
KOMMUN
Kosterhavets nationalpark

Provlöpning av SM-banorna


Sedan en tid tillbaka har provlöpning gjorts på en del av årets sprint- och långdistansbanor.

Först provlöptes långdistanskvalet för D 18 av banläggaren, och av tiden att döma ligger banlängden fast. Långdistansfinalen däremot gav  en något för lång sluttid, och därefter har en viss justering av både längd och banstråk gjorts.

Även sprintfinalen för H 21 har provlöpts gemensamt av två löpare som är kapabla för 30 resp. 33 min på 10000 m bana. Den ena av dessa är f.ö. orienterare i klubben så deras sluttid är förmodligen ett bra riktmärke. Det visade sig att man hamnar alldeles i närheten av rekommenderad tid.

Även en kvalbana på sprinten är testad under pingsthelgen (D 18) och tiden hamnade precis på rekommenderad sluttid. Av allt att döma bör även övriga klasser ligga inom det tidsintervall som gäller.
Tillbaka

Silversponsor:

Unionen
Nordby Supermarket
Bohus-Dals Skogsplantor
Swedbank
Ramböll
Strömstad Bokhandel
SM Sport
Kosteradventure
TanumStrand
Folkhälsorådet
Godishuset
Simap
Strömstad Däck och Fälg Strömstad Trä
Guns Hälsokost Logo Vasco
  Ateljé Kvarnstugan